Tariffer og satser

Her kan du finde de aktuelle minimumssatser.

Speaker- & Indlæserforeningen er associeret Dansk Skuespiller Forbund (DSF) og alle vore medlemmer arbejder under de overenskomster der er indgået mellem DSF og bl.a. Danmarks Radio, Danmarks Radio TV og Producenterne.

De specifikke overenskomster og kontrakter kan hentes på Dansk Skuespillerforbunds website:

http://www.skuespillerforbundet.dk

Er du i tvivl, kan du kontakte foreningen på (+45) 28 24 01 23.

Det må understreges, at oversigten angiver minimumstakster.
Det står alle medlemmer frit for at forlange eller forhandle
højere betalinger for konkrete opgaver.

Husk feriepenge!
Ifølge dansk lov skal der udbetales feriepenge (12½ %), når et stykke
arbejde udføres. Vær alligevel opmærksom på, at det er med i kontrakten,
når du underskriver den. Er du selvstændig, skal du naturligvis inkludere
feriepenge i din pris.

Vi gør opmærksom på, at det i henhold til ferieloven er arbejdsgiverens pligt
at indbetale feriepenge til Feriekonto, hvis speakeren er lønmodtager.
Feriepengene må altså ikke indgå som et tillæg til selve honoraret.

 

 

 

Danish Voices +45 28 24 01 23 sif@skuespillerforbundet.dk